KOBE ALIVE 2010 同志社大学よさこいサークルよさ朗編
次は「同志社大学よさこいサークルよさ朗」の写真です。
c0135381_042740.jpg
c0135381_043427.jpg
c0135381_043951.jpg
c0135381_044488.jpg
c0135381_044826.jpg
c0135381_045344.jpg
c0135381_045754.jpg
c0135381_05295.jpg
c0135381_05783.jpg
c0135381_051365.jpg
c0135381_051856.jpg
c0135381_052555.jpg
c0135381_052994.jpg
c0135381_053371.jpg
c0135381_053884.jpg
c0135381_054489.jpg
c0135381_054899.jpg
c0135381_055423.jpg
c0135381_06035.jpg
c0135381_06581.jpg
c0135381_061087.jpg
c0135381_061590.jpg
c0135381_06208.jpg
c0135381_062518.jpg
c0135381_063135.jpg
c0135381_063612.jpg
c0135381_06402.jpg
c0135381_064645.jpg
c0135381_065012.jpg
c0135381_065411.jpg
c0135381_065940.jpg
c0135381_07366.jpg

by squirrelFG | 2010-11-04 00:07 | KOBE ALIVE
<< KOBE ALIVE 2010... KOBE ALIVE 2010... >>